Muž 56 let – odpověď na léčbu kabozantinibem ve 3.linii

Anamnéza pacienta

Navzdory podezření na tumor ledviny si váš pacient drží optimistickou náladu. Zatímco vám vypráví o rybaření, nahlížíte do jeho lékařské karty: 

  • OA: arteriální hypertenze, hyperlipidémie, etylická hepatopatie, v mládí úraz krční páteře po skoku do vody
  • RA: otec + 65 rakovina plic, matka žije
  • FA: Lusopress tbl. 1-0-0, Ibalgin tbl. při bolesti
  • PA: OSVČ, tesař, zámečník
  • SA: žije s manželkou, 1 dcera
  • KA: stopkuřák 3 měsíce, kouřil od mládí, abstinent 22 let
  • AA: neguje

Jaká vyšetření u pacienta doplníte?

Lékařská karta
skóre:
0